Uw Loods in kwaliteitsmanagement

Kwaliteit Professional

Kwaliteit Loods- Kwaliteit Professional
Het opzetten van een kwaliteitsmanagement systeem op proces niveau en begeleiden van een succesvolle implementatie hiervan. Denk hierbij aan ISO-normen, BRC, IFS en retail-standaarden.
Het management systeem wordt vanaf de werkzaamheden opgebouwd, waarbij de basis begint met een schematische weergaven van de verschillende bedrijfsprocessen.

1. Het realisatie proces: dit begint bij de klant en alle verschillende proces stappen om het product of dienst voor de klant te realiseren.

2. De ondersteunende processen: Bij de ondersteunende processen moet men denken aan alle processen die ten diensten staan om het product/dienst te realiseren.

3. De strategische processen: zijn de beleidsmatige processen die continuïteit aan de organisatie geven en voorzien in middelen om het product/dienst aan de klant te realiseren.
Dit gebeurt waar mogelijk met de proceseigenaren om een zo’n goed mogelijk beeld van de werkzaamheden binnen de organisatie in het managementsysteem weer te geven.
Kwaliteit Loods- Kwaliteit Professional

Contact

Kwaliteit Loods kan functioneren als kompas om uw organisatie naar waardevol kwaliteitsmanagement te loodsen. Neem gerust contact met mij op voor uw vraag of probleem en ik maak een helder plan van aanpak met een prijsopgave zodat u direct weet waar u op kunt rekenen. Of vraag direct mijn portfolio op.